Service en garantie

Gebruik het serviceformulier om contact op te nemen om uw TecMate-product binnen/buiten garantie te laten herstellen of binnen garantie om te ruilen

In de paragraaf ‘BEPERKTE GARANTIE’, hieronder, vindt u meer informatie over de garantiedekking.


Service Form


BELANGRIJKE INFORMATIE! 
TecMate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van of de schade aan een product dat naar een TecMate-vestiging of distributeur is gestuurd zonder voorafgaande toestemming. 

ALGEMENE PROCEDURE:

Neem contact op met de dealer of distributeur bij wie u het product hebt gekocht. Meestal zal de dealer of distributeur uw probleem onmiddellijk en efficiënt kunnen oplossen. Vind hier uw dichtstbijzijnde distributeur.

Gebruik anders het serviceformulier om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Geef gedetailleerde informatie. De TecMate-vestiging die verantwoordelijk is voor uw land, zal contact met u opnemen tijdens de normale kantooruren om u verder te helpen.

VS EN CANADA: TecMate North America beheert rechtstreeks de service na verkoop voor retailproducten (particulieren) en werkplaatsproducten (professionals). Vul het serviceformulier in of neem contact op met TecMate North America voor verdere hulp.

Om een product met voorafgaande toestemming terug te sturen naar om het even welke TecMate-vestiging wereldwijd voor beoordeling, herstelling of vervanging, hebt u een RGA-nummer (Return Goods Authorization) nodig zodat de voortgang kan worden gevolgd. Stuur uw product NIET rechtstreeks naar een TecMate-vestiging zonder voorafgaande toestemming of zonder een RGA-nummer.

BEPERKTE GARANTIE

TecMate (International) biedt een beperkte garantie aan de oorspronkelijke eindkoper van dit product. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. De garantie van TecMate (International) dekt materiaal- en productiedefecten vanaf de aankoopdatum. Hieronder vindt u een overzicht van de garantieperiode per product.

In dergelijke gevallen beslist TecMate (International) of een van zijn volle dochterondernemingenTecMate (International) of een van zijn volle dochterondernemingen of het product wordt hersteld of vervangen. De koper moet het product samen met het aankoopbewijs (zie FAQ hieronder) naar TecMate (International) of een van zijn volle dochterondernemingen of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in het land van aankoop sturen, met vooraf betaalde transport- of verzendkosten (tenzij het product al is beoordeeld door TecMate, zie FAQ hieronder).

Deze beperkte garantie is ongeldig indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, is aangepast (met inbegrip van de voedings- en/of uitgangskabel) of fysieke schade heeft ondergaan, of is hersteld door iemand anders dan de fabriek of de gemachtigde vertegenwoordiger. TecMate (International) biedt geen andere dan deze beperkte garantie en sluit elke impliciete garantie uitdrukkelijk uit, met inbegrip van een eventuele garantie voor gevolgschade. 


DIT IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN DE FABRIKANT GAAT GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN AAN MET BETREKKING TOT DIT PRODUCT, EN MACHTIGT OOK NIEMAND OM DIT TE DOEN, BUITEN DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE. DIT DOET GEEN AFBREUK AAN UW WETTELIJKE RECHTEN.

Garantie per product of productgroep

AccuMate:

2 jaar beperkte garantie

Accugard:

2 jaar beperkte garantie

Diagnose-instrumenten  (BatteryMate, CarbMate, IgnitionMate, SycnhroMate, TestMate, VacuumMate):

2 jaar beperkte garantie

OptiMate PRO batterijladers:

2 jaar beperkte garantie

OptiMate & OptiMate Lithium batterijladers:

3 jaar vervangingsgarantie

OptiMate Accessories (OptiMate CABLE, OptiMate LED, OptiMate USB, OptiMate MONITOR, OptiMate TEST):

3 jaar vervangingsgarantie

FAQ

1. Ik ben mijn papieren of elektronisch aankoopbewijs kwijt. Hoe kan ik bewijzen dat het product nog wordt gedekt door de garantie?
Op een OptiMate-, AccuMate- of AccuGard-acculader staat een stempel met de datum waarop het product werd geproduceerd. De datum wordt als volgt weergegeven: MMJJ (maand-jaar). Mei 2017 wordt bijvoorbeeld 0517. De garantie van TecMate (International) dekt het product tot 1 jaar na de datum op het product. Bij een diagnose-instrument of OptiMate PRO maakt de datum deel uit van het serienummer.
Als u twijfelt hoe u de productiedatum moet bepalen, neemt u contact op met TecMate (International). U kunt ook contact opnemen met de dealer of retail-/internetwinkel waar u het product hebt gekocht, en een kopie van uw aankoopbewijs vragen.

2. Moet ik de verzending vooraf betalen als ik mijn product wil terugsturen voor beoordeling/herstelling?
JA. Bij alle vragen in verband met herstellingen binnen of buiten garantie, met name bij diagnose-instrumenten, moet het product worden beoordeeld door ervaren personeel om de omvang en de oorzaak van de schade te bepalen en vast te stellen wie verantwoordelijk is.
Uitzondering: als een product werd beoordeeld door gemachtigd TecMate-personeel met alternatieve middelen zoals foto’s, video’s of videoconferentie, en de aanspraak op de garantie geldig werd geacht, kan TecMate ervoor kiezen om het product onmiddellijk te vervangen en/of het beschadigde product naar een TecMate-vestiging te sturen.

3. Ik heb het product geopend om het te controleren op schade/water. Is de garantie nu vervallen?
JA. Door het product te openen/uit elkaar te halen kan TecMate de echte oorzaak van de schade niet bepalen. De weerbestendige afdichting kan bijvoorbeeld beschadigd zijn waardoor er water in het product loopt.

4. Vervalt de garantie van mijn product als ik de ingangskabel/wisselstroomkabel doorknip?
JA. De voedingskabel wordt geleverd met een internationaal erkende wisselstroomconnector met veiligheidscertificaat die in het gereglementeerde wisselstroomstopcontact in uw land past. Door de kabel door te knippen wordt het product gewijzigd en kunnen we niet zeker zijn dat de schade aan het product te wijten is aan een niet-gereglementeerde/onwettige wisselstroomvoeding.

5. Vervalt de garantie van mijn product als ik de uitgangskabel doorknip/wijzig?
JA. De uitgangskabel maakt deel uit van het product en heeft een connector met veiligheidscertificaat. U kunt beter door TecMate goedgekeurde kabelaccessoires gebruiken om een aansluiting op maat met de lader te creëren.

Wil u meer info? Contacteer ons.